Bezpieczne Ferie z Audi Centrum Łódź
Grupa Krotoski-Cichy Warszawa