Wymiary - wersja 5 miejscowa (w mm)
Wymiary - wersja 7 miejscowa (w mm)

Grupa Krotoski-Cichy Warszawa