Dział Sprzedaży

Zbigniew Antczak
Kierownik Sprzedaży782 991 664zbigniew.antczak@audicentrumlodz.pl

Małgorzata Nąckiewicz
Doradca ds. Sprzedaży42 207 74 40785 021 565malgorzata.nackiewicz@audicentrumlodz.pl

Damian Michalski
Doradca ds. Sprzedaży 785 556 991damian.michalski@audicentrumlodz.pl

Gero Albers
Doradca ds. Sprzedaży42 207 74 38785 559 688gero.albers@audicentrumlodz.pl

Konrad Filipowicz
Doradca ds. Sprzedaży785 501 456konrad.filipowicz@audicentrumlodz.pl

Marcin Lorkowski
Doradca ds. Sprzedaży42 207 74 35785 504 536marcin.lorkowski@audicentrumlodz.pl

Jakub Kadziak
Doradca ds. Sprzedaży695 500 972jakub.kadziak@audicentrumlodz.pl

Radosław Gałka
Doradca ds. Sprzedaży782 991 653radosław.galka@audicentrumlodz.pl

Renata Walas
Specjalista ds. Administracji Audi42 207 74 53 renata.walas@audicentrumlodz.pl


1. Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w drodze kontaktu jest Krotoski Cichy Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Niciarnianej 51/53, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304253, (dalej także jako Spółka).
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Niciarniana 51/53, 92-320 Łódź, e-mail: dane.osobowe@krotoskicichy.com, nr tel.: 785 012 459.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji czynności przed zawarciem umowy, w tym w drodze udzielania zamówionej informacji w temacie towarów i usług. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest § 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).
4. Kategorie danych: przetwarzamy dane zwykłe przekazane w drodze kontaktu dla celów udzielenia zamówionej informacji, np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, inne niezbędne do realizacji informacji.
5. Dane osobowe będą przetwarzanedo momentu odstąpienia od zamiaru zawarcia umowy lub w przypadku zawarcia umowy - do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy plus 1 rok (do chwili wygaśnięcia prawdopodobieństwa roszczeń).
6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.
7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność podjęcia czynności w celu zawarcia umowy.

Grupa Krotoski-Cichy Warszawa